Kampanyalı
 
Alışveriş Sepeti
0 ürün var.
 
Güvenli Ödeme

 

Kullanım Şartları

Sayın Site Ziyaretçisi;

www.bakircim.com internet sitesi  İnan Yıldırım Hediyelik Eşya ya ait olup, yine onun tarafından işletilmektedir ve içeriği uluslar arası fikri ve sınai mülkiyet mevzuatı tarafından korunmaktadır. Bu site, üretici frimalara ait olan ürünlerin satışını hedefleyen bir internet sitesidir. Bu siteyi kullanmaya başladığınız andan itibaren aşağıda yazılı tüm hususları tamamen anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız:

Bakircim.com internet sitesindeki tüm dokümanlar Bakircim.com un mülkiyetindedir. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, bu sitedeki hiç bir malzemeyi değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, kiralanamaz, yeniden yayımlayamaz, başka bir bilgisayara yükleyemez, postalayamaz, iletemez ya da dağıtamazsınız. Yukarıda belirtilenden bağımsız olarak, sitenin sayfalarının yazıcı çıktısını kişisel kullanımınız için alabilirsiniz.

Bakircim.com web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcı, Bakircim.com web sitesine girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

İleride sözkonusu şartları okumamış veya okumuş olup da bunlara uygun davranmamış olmanızdan kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin talebinizden İnan YIldırım Hediyelik Eşya nın  ve/veya Bakircim.com Web Sitesinin, bu sitedeki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının , İnan YIldırım Hediyelik Eşya nın yetkilendirdikleri kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

Şu kadar ki; Bakircim.com Web Sitesini ziyaret edenlerin, reklam ve sponsorluk veren şirketlerin, Web Sitesinde yayınlamış olabilecekleri yazı, bilgi, yorum, haber, görüntü, Bakircim.com logosunun, anasayfa ile alt bölüm bağlantılarının Bakircim.com dışı web sitelerinde kullanımı, hizmetlerinin ve kullanıcılar tarafından İnan YIldırım Hediyelik Eşya sunucularına yüklenip yayınlanan her türlü içeriğin kullanımı suretiyle edinilen bilgiler de dahil ve fakat bu sayılan kişiler ya da yayınlarla sınırlı olmaksızın, Internet, yeterli güvenlik önlemleri olmasına rağmen dolaşılabilir ve yetkili olmayan kişilerce bilgilere erişilebilir olan genel yapısı gereği sorumluluk ve yetkisinde olmayan herhangi bir içerikten, İnan YIldırım Hediyelik Eşya nin hukuki, cezai ve/veya şahsi hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olup, işbu Web Sitesi ziyaretçileri bu hususu bu siteye girdikleri andan itibaren kabul ve beyan ederler.

İnan YIldırım Hediyelik Eşya , işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkını haizdir. Değiştirilen, yenilenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.

Bakircim.com web sitesinde yer alan her türlü bilgi, istatistiki şekil ve değer, güvenilirliği genel teamüller çerçevesinde kabul edilen kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olup, doğrulukları ve yeterlilikleri, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacağı, süresinde güvenilir ve hatasız olacağı hiç bir şekilde İnan YIldırım Hediyelik Eşya tarafından garanti edilmemektedir.

Bakircim.com web sitesinde veya bu siteden bağlantı yapılarak ulaşılan herhangi bir web sitesinde yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı İnan YIldırım Hediyelik Eşya nin hiç bir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu mevcut değildir.

Bakircim.com web sitesine girmekle site ziyaretçileri yukarıdaki uyarı ve beyanları okumuş ve kabul etmiş addedilecektir. Bu hususta herhangi bir anlaşmazlık, iddia ve talep olduğu takdirde, iş bu web sayfasında yazılı bulunan bu ibarelerin ve İnan YIldırım Hediyelik Eşya ya ait diğer tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak HUMK Madde 287 ye uygun olarak İzmir Mahkemeleri ve İcra ve İflas Dairelerinin yetkisine sunulacağı İnan YIldırım Hediyelik Eşya tarafından beyan ve işbu Bakircim.com Web Sitesine giren kişi(ler), kuruluş(lar) tarafından kabul ve taahhüt edilir.

Yayınlanan İçeriğin kesintisinden, gecikmesinden veya hatalı olmasından ve bunların yola açabileceği zararlardan dolayı İnan YIldırım Hediyelik Eşya hiç bir şekilde sorumlu değildir.

Bu yayın, İnan YIldırım Hediyelik Eşya nin izni olmadan kopyalanamaz, dağıtılamaz, ticari bir amaçla kaynak gösterilmek suretiyle veya kaynak gösterilmeksizin kullanılamaz ve hiçbir format altında bilgisayar sistemlerine aktarılamaz.

 

© 2010 İnan YIldırım Hediyelik Eşya